Marka Performans Değeri Nedir?

Slogan Tescil

Marka değerine sahip olmak ne anlama gelir, Marka değeri nedir?

Marka, tüketiciyi ve onun satın alma karar sürecini etkileyen ve şekillendiren ve bu bağlamda bir ürün veya hizmeti benzerlerinden ayıran tüm enstrümanları içeren bir arma sembolüdür. Bu, isim, tasarım ya da ürün veya hizmetlerin “tüm ögeleri” olabilmektedir.

Marka olmak; İşletme (Yönetim, Organizasyon, Sistem), Üretim (mal / hizmet), Pazarlama, Satış, Dağıtım, Servis ve Tanıtım (Reklam, Görsel Kimlik, Halkla İlişkiler) konularında, bir ticari organizasyonun bir bütün olarak başarılı (tamamen verimli) olması demektir.

İşletmelerin en önemli varlıklarından biri de, sahip oldukları marka değeridir. Marka değeri kavramı güçlü bir marka isminin ve sembolünün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye kattığı ek değerdir.

Marka değeri, genel olarak markanın imajına, müşterinin markaya olan bağlılığına ve markanın müşterinin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ile bağlantılıdır. Marka, tüketicinin ürün ve hizmete ilişkin düşüncesini yansıtırken, işletmeler arasındaki rekabette ön plana çıkan unsur olmaktadır.

İşletmeler ürettikleri ürün ve hizmetlerinin sürekli talep edilmesini ve buna bağlı olarak yüksek ve düzenli satış hasılatı ve nakit devamına sahip olmak istemektedirler. Böylece marka, değer ve güç göstergesi konumuna gelmektedir

Marka değeri, ürünün tekrar satın alınmasını olduğu kadar, yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasın da firma vizyonunu da geliştirir.

Satışların ve maliyetlerin izdüşümleri beş yıllık döneme yayılacak şekilde tahmin edilir, faaliyet karı çıkarılır, vergi düşülür. Ardından beş yıllık dönem için ana para kullanımı düşülür (yani maddi varlıkların maliyetleri çıkarılır).

Bunun sonucunda geriye, maddi olmayan varlıklara atfedilebilecek kazançlar kalır. Kazançların ne kadarlık oranının markaya atfedilebileceği hesaplanır.

Marka risk analizi yapılır ve sonuçta çıkan indirim faktörü, bugünkü net değere indirgemek üzere beş yıllık kazanca uygulanır.Şirketler markalarının değerlerini ölçümlemeleri bazı şirketleri danışman olarak tutarlar.

Bunu finansal ya da pazarlama nedenleri ile yaparlar. Finansal nedenler arasında vergi planlama, yatırımcı ilişkileri, elden çıkarma ve satın alımlar; pazarlama nedenleri arasında ise performans izleme, strateji geliştirme ve kaynak tahsisi planlamasını sayabiliriz.

Yani bir firmanın/ müessesenin ya da ürettiği bir mal / hizmetin isminin herkesçe bilinmesi, duyulması, çok meşhur olması onun bir marka olmasına yetmemektedir. Yani "Marka" demek ticari başarı demek, verimlilik demektir. Bu da her konuda kalite ile olmaktadır.

(Toplam Kalite!)