İsim Tescili Marka İsmi Patent Tescil Hakkı Nedir?

İsim Tescil

Marka ismi tescili R işareti ile markanız tescillenmediği takdirde sizin değildir!

İsim Tescili Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır.

İsim Tescili yapılacak işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan "Ayırt Edici Özelliği"nin bulunması gereklidir.

Türkiye'de marka tescil işlemi 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna bağlı yönetmelik doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya vekili kanalı ile yapılır.

İsim tescilinizi şahsınız üzerine, isterseniz ltd. şti veya a.ş. unvanlı şirketleriniziz resmi evrakları ile tescil ettirebilirsiniz.. Marka müracaat edilirken müracaatcı 1 veya birden çok tüzel veya gerçek kişi olabilir.

Gerekli başvuru şartlarını sağlayan, ayırt edici özelliğe sahip, tescil olmasına engel olmayan işaretler ve ibareler için;

- Sektör Sınıfının belirlenmesi
- İsim araştırma/sorgulasının yapılması
- Marka başvuru belgelerinin hazırlanması
- Marka başvuru ücretinin hazırlanması
- Marka müracaatının yapılması
- Başvurunun TPE tarafından incelenmesi 8 (sekiz) aydır,
- Başvurunun TPE Bülteninde yayınlanması, ilana çıkması 3 (üç) aydır,
- İtiraz olmaması durumunda başvurunun onaylanması
- 'Marka Tescil Belge' harcının ücretinin ödenmesi ve "Marka Tescil Belgesi"nin alınması ile marka alma ile ilgili süreç sonuçlanmaktadır, tamamlanmaktadır.

İsim Tescilinin Başvurusu için gerekli belgeleri veya evrakları Nelerdir?
* Başvuru Şahıs Adına Yapılabilir
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Logo Örneği.jpg formatında (siyah-beyaz veya renkli olabilir)
- Vekaletname

* İsim Başvurusu Firma Adına Yapılabilir
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Vergi Levhası Fotokopisi
- İmza Sirküsü Fotokopisi
- Logo Örneği.jpg formatında (siyah-beyaz veya renkli olabilir)
- Vekaletname

* Başvuru Şirket Adına Yapılabilir
- Şirket Resmi Gazetesi Fotokopisi
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Oda Kaydı Belgesi
- İmza Sirküsü Fotokopisi
- Logo Örneği.jpg formatında (siyah-beyaz veya renkli olabilir)
- Vekaletname

İsim başvuru tarihinden başlamak üzere 10 yıl için tescil edilir. Bu itibarla marka tescilinden beklenen koruma hakkı da başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır.

"İsim Hakkı" 10 yıllık tescil süresi bitmeden altı ay önce talep halinde yenilenerek sonsuza kadar devam ederler.

'Marka Tescil Belgesi' devredebilir, satabilir, haciz konulabilir, marka lisans anlaşması yapabilir, marka tescil belgenizi Franchising olarak kiralayabilirsiniz. İşlemlerin tamamı marka tesciline müracaat işlemi yapıldıktan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir.

Barter, promosyonlu, hediyeli, domain tescili (web sitesi ismi - alan adı tescili) gibi halk tabiri ile eşantiyonlu iş yapmıyoruz / almıyoruz!

"TPE Marka tescil işlemleriniz için ideal sırdaş güvenli hızlı kaliteli hizmet.

http://www.armapatent.com