Marka tescili nedir?

Marka tescili nedir?

Marka , bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka farklı olmaktır, firmanızın ayrıcalığı ve tanıtımındaki en önemli faktördür..

Marka 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında Marka; "Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir."Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.

Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

Marka Tescil; Marka Hakkı, markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir.

Tescilli bir marka; Başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir. "Marka", mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.

Marka tescili neden önemlidir? Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız.

Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak, markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.Marka firmanızın kalkanıdır, korumasıdır!

Marka® Firmaların yurtiçi ve yurtdışı pazarda güçlü ve istikrarlı olabilmesi için, Ekonomik Pazarda yer edinmenin önemli gereklerinden birisidir.Bunun için ilk şart olan MARKA TESCİLİ, sağlam bir temel üzerine oturan ama sürekli gelişmeyi hedefleyen bir sürecin başlangıcı sayılabilir.

Tüketici gözünde Marka ® Kalite ve Güven demektir. Tescilsiz ürünler, Ya sahtedir yada taklit maldır? fikri hakimdir. Bu yüzden yurtiçinde ve yurt dışına ihraç edilecek ürünler de Marka tescili olmak zorundadır.

Şirketlerin, firmaların ürünlerini tanıtımında, pazara yerleştirme ve tutundurmada, Ürüne bir kimlik kazandırılması da, giderek önem kazanmaktadır. "Marka" imajı ve ihracatın geliştirilmesi artık Marka ® olmak’tan geçiyor!

Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

Üretimini yaptığınız ürünleri, işletmenizin ünvanını, tasarımı size ait olan her hangi bir çalışmayı ya da yeni uyguladığınız bir sistemi, makinayı, bir alet veya bir projeyi koruma altina alabilmeniz için; öncelikle marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, faydalı model tescili, patent tescili, marka tescil müracaatı, endüstriyel tasarım tescili müracaatı, patent müracaatı, patent tescili başvurusu gibi işlemler ile başvurularda bulunmanız gerekmektedir.

http://www.markatescil®.com