Trabzon Marka Tescili Başvurusu Trabzon Marka Tescil Ofisi

Marka Tescil

Amaç ve hedefimiz: Türkiye için “İşyapan ve Bilinen Markalar” Yapmak! Arma Patent

Markanız Tescillenmediği sürece sizin değildir! Marka® kelimesi ve anlamı, gerek tüketici ve gerekse firma yönünden stratejik önem taşıyan bir kavramdır. Marka'nın yaşamı ; imaj, kalite, müşteri memnuniyeti, reklam, rekabet gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Firmaların ürünlerini tanıtmada, pazara yerleştirme ve tutundurmada, ürüne bir kimlik kazandırılması da, giderek önem kazanmaktadır. Marka imajı ve ihracatın geliştirilmesi artık Marka® olmak'tan geçiyor!

Marka Tescili Nedir? Marka® üretici veya satıcıların ürününü tanıtan, onu başkalarının ürünlerinden veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan İsim, Terim, Sloganlar, Ambalaj, Sembol, Kelime, Şekil, Logo, Amblem veya bunların birleşiminden meydana gelen işaretlerdir. Marka Tescili® Sicile kayıt edildiği takdirde yasallaşır ve Yasal Koruma sağlar. Marka® TPE Türk Patent Enstitüsü’nde Sicile kayıt edildiği takdirde yasallaşır, resmileşir ve o zaman "Yasal Koruma" sağlar. Yasal korunmanın dışında İşletmeye daha birçok faydalar sağlar.

Marka Tescili neden önemlidir? Marka® şirketlerin ve firmaların, yurtiçi ve yurtdışı pazarda güçlü ve istikrarlı olabilmesi için, ekonomik ulusal ve global pazarda yer edinmenin önemli gereklerinden birisidir.Bunun için ilk şart olan Marka tescili, sağlam bir temel üzerine oturan ama sürekli gelişmeyi hedefleyen bir sürecin başlangıcı sayılabilir. Tüketici gözünde Marka® Kalite ve Güven demektir.

Marka Çeşitleri Ortak Marka Nedir? Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Garanti Markası Nedir? Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Ticaret Markası Nedir? Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
Hizmet Markaları Nedir? Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Patent Nedir? Patent; buluş, icat gibi teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür. "Tarım dahil, sanayideki herhangi bir sorunun çözümü" olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de “Patent Tescil Belgesi” denir.

Marka tescil işlemleri süreci ne kadardır? Marka'ya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 12 (oniki) ay içinde tamamlanmaktadır. Başvuru araştırma ve inceleme süresi nedir; TPE tarafından araştırma ve inceleme süresi ortalama 8 (sekiz) ay kadardır. Bu süre daha da az sürebilir, bu prosedür süresidir.

Söz konusu marka müracaatı ile ilgili herhangi bir engel teşkil edecek sorun yoksa, resmi marka bülteninde ilan edilir. Resmi marka bülteninde ilan süresi 3 (üç) aydır. Benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması, ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

Marka Tescil aşaması, Resmi Marka Bülteni'nden inen marka TPE'nin verdiği kanuni süre içerisinde “Marka Tescil Belgesi” harcı ödenerek, ortalama 2 ay içinde "Marka Tescil Belgesi" alınır. Tescilli Marka'nın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır, Marka onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir, Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içersinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Peki bu işin önemi nedir? Faydaları ve sağladığı haklar nelerdir? Tescilli bir Marka® başkasına devredilebilir. Miras yolu ile intikal edebilir, Kullanma hakkı lisans konusu olabilir, 1 marka rehin ve teminat olarak gösterilebilir, Tescilsiz Marka® ismi kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Marka sahibinin Marka üzerindeki hakları nelerdir? Markaların tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil sahibine kullanım hakkı verilmektedir. Markalar, şirketten bağımsız olarak satılabilir, devredebilir. Marka teminat olarak gösterilebilir.

Marka, tescilli mal veya hizmetlerin bir kısmı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Tescilli marka sahibi veya müracaat sahibi dilerse taklit malları toplatabilir, Hukuk ve ceza mahkemelerine başvuruda bulunabilir ve uğramış olduğu zararın tazmini için maddi ve manevi tazminat davaları açabilir. Marka tescili, "Lisans" verebilme veya "Franchising" bayilikler yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar. Kosgeb, TSE, TSEK belgesi başvurularında, com.tr uzantılı domain (web sitesi adresi) alan adı taleplerinde, bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilebilmektedir / istenmektedir. Arma Patent Marka tescil başvuru formu : indir

Marka Tescili (marka ismi patenti, logo tescili, slogan tescili vb.) Marka tescil başvurusu işlemleriniz için çekinmeden arayınız! Yılda 120 bin marka başvurusunun yapıldığı Türkiye'de "Marka Tescil" işlemi artık bir uzmanlık, ihtisas, tecrübe ve yorum işidir. Sorunsuz hizmet almak için işi ehline veriniz!