Marka, Marka Tescili İsim Tescil Hakkı Nedir?

Marka Tescil

Marka Tescil ve Marka Nedir?

Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir.

Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır.

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka tescili de bu işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır.

marka tescil belgesi alma

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

Tescilli markanın birebir aynısı veya benzeri marka başka firmalarca veya kişilerce; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz, taklit edilemez. Türk Patent Enstitüsü'nce Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır. "Marka" ancak "Tescil"le korunabilir hale gelir.

Ticaret Unvanları ve işletme isimleri; başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmazlar. İhracatı, yurtdışı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerinizde beklenmedik mağduriyetlerle karşılaşmayı önler.

Marka tescili, benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir. Markanızın başkasına devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği tescille mümkündür.

Marka tescili, "Lisans" verebilme veya "Franchising" yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar. TSE , TSEK belgesi başvurularında, "TR" uzantılı domain (web sitesi adresi) taleplerinde, bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilebilmektedir.